Koje su to vrline koje pri sebi vjernik treba imati ?

Koje su to vrline koje pri sebi vjernik treba imati ? Budi dio hajra, podijeli…