Koje su mudžize Poslanika?

KOJE SU TO MUDŽIZE – NADNARAVNA DJELA – POSLANIKA? Budi dio hajra, podijeli…