Koje su granice stidnog dijela tijela kod muškarca i žene ?

Avret – stidni dio tijela kod muškarca i žene Pošalji prijatelju, uradi hajr!