Koje mudžize Poslanika su se desile prilikom kopanja hendeka – kanala oko Medine?

Koje mudžize Poslanika su se desile prilikom kopanja hendeka – kanala oko Medine? Budi dio hajra, podijeli…