Koje je najdraže djelo šejtanu?

Koje je najdraže djelo šejtanu? Budi dio hajra, podijeli…