Koje greške se prave prilikom tavafa?

Na koje greške treba paziti prilikom obavljanja tavafa na hadždžu? Budi dio hajra, podijeli…