Koja su četiri uslova za ispravnost hadža?

Koje četiri stvari na hadžu se ne mogu iskupiti-popraviti i bez kojih hadž nije ispravan?