Koja kur'anska sura govori o bitkama El-Ahzab i Benu Kurejza?

Koja kur'anska sura govori o bitkama El-Ahzab i Benu Kurejza? Budi dio hajra, podijeli…