Koja kur’anska sura govori o Bici na Uhudu?

Koja kur’anska sura govori o Bici na Uhudu ? Pošalji prijatelju, uradi hajr!