Koja kur’anska sura govori o Bici na Uhudu?

Koja kur’anska sura govori o Bici na Uhudu ? Budi dio hajra, podijeli…