Koja kur’anska sura govori o Bici na Tebuku?

Koja kur’anska sura govori o Bici na Tebuku? Budi dio hajra, podijeli…