Koja je žena prva zadojila Allahovog Poslanika, a.s., nakon njegove majke Amine?

Koja je žena prva zadojila Allahovog Poslanika, a.s., nakon njegove majke Amine? Budi dio hajra, podijeli…