Koja je zadnja vojska koju je Allahov Poslanik, a.s., opremio, a nije doživio da je pošalje u borbu?

Koja je zadnja vojska koju je Allahov Poslanik, a.s., opremio, a nije doživio da je pošalje u borbu? Pošalji prijatelju, uradi hajr!