Koja je vrijednost duha namaza i koji su osnovni propisi?

Koji su osnovni propisi duha namaza i koja je vrijednost tog namaza? Budi dio hajra, podijeli…