Koja je najdulja i najkraća sura, najdulji i najkraći ajet i najdulja riječ u Kur'anu?

Koja je najdulja i najkraća sura, najdulji i najkraći ajet i najdulja riječ? Budi dio hajra, podijeli…