Koja je definicija ibadeta?

Šta je ibadet, koja je njegova definicija? Budi dio hajra, podijeli…