Koja je definicija ibadeta?

Šta je ibadet, koja je njegova definicija? Pošalji prijatelju, uradi hajr!