Ko treba biti imam u namazu?

Ko ima prednost kada treba biti imam u namazu? Budi dio hajra, podijeli…