Ko su evlije, ko se smatra evlijom?

Ko su evlije, ko se smatra evlijom? Pošalji prijatelju, uradi hajr!