Ko su bile pravedne halife i koliko dugo je trajao njihov period vlasti?

Ko su bile pravedne halife i koliko dugo je trajao njihov period vlasti?