Ko je prva žena s kojom je Allahov Poslanik, a.s., sklopio brak nakon smrti Hatidže, r.a., i kada se to dogodilo?

Ko je prva žena s kojom je Allahov Poslanik, a.s., sklopio brak nakon smrti Hatidže, r.a., i kada se to dogodilo? Budi dio hajra, podijeli…