Ko je najbolji i najučeniji tabiin?

Ko je najbolji a ko najučeniji tabiin? Budi dio hajra, podijeli…