Ko je kriv ako me neko iznervira i ja opsujem Boga?

Da li može neka druga osoba izvesti nekoga iz vjere? Npr. u svađi sa supružnika suprug opsuje Allaha te kaže supruzi da ga je ona izvela iz vjere jer ga je isprovocirala da to kaže. Budi dio hajra, podijeli…