Ko je bio Talut koji se spominje u suri Bekare?

Selam alejk. Ko je bio Talut koji se spominje u suri Bekare? Budi dio hajra, podijeli…