Ko je bio Talut koji se spominje u suri Bekare?

Selam alejk. Ko je bio Talut koji se spominje u suri Bekare? Pošalji prijatelju, uradi hajr!