Ko je bio štićenik Allahovoga Poslanika kojega mu je poklonila Hatidža, r. a.?

Ko je bio štićenik Allahovoga Poslanika, ﷺ., kojega mu je poklonila Hatidža, r. a.? I kako mu je bio nadimak? Pošalji prijatelju, uradi hajr!