Ko je bila žena u čijem su se šatoru smjestili Allahov Poslanik, a.s., i Ebu Bekr, r.a., i šta se čudno u tom trenutku dogodilo?

Ko je bila žena u čijem su se šatoru smjestili Allahov Poslanik, a.s., i Ebu Bekr, r.a., i šta se čudno u tom trenutku dogodilo? Pošalji prijatelju, uradi hajr!