Ko je bila Ummul-mesakin?

Ko je bila Ummul-mesakin? Pošalji prijatelju, uradi hajr!