Ko je ashab Ebu Džehm?

Koje je ime ashaba Ebu Džehm-a? Pošalji prijatelju, uradi hajr!