Ko će biti bačen u dolinu Gajj u Džehennemu?

Ko će biti bačen u dolinu Gajj u Džehennemu? Pošalji prijatelju, uradi hajr!