Kako treba provesti dan na Arefatu?

Uvaženi šejhu, dan Arefata je jedan od Allahovih dana.Pojedini ljudi provode većinu ovog dana u nekim radnjama, kao što su kuhanje,odmaranje, a ne posvećuju se ovome velikom danu? Pošalji prijatelju, uradi hajr!