Kako su odgovorili Kurejšije na hidžru Allahovog Poslanika, a.s., i Ebu Bekra es-Sidika?

Kako su odgovorili Kurejšije na hidžru Allahovog Poslanika, a.s., i Ebu Bekra es-Sidika? Pošalji prijatelju, uradi hajr!