Kako se zvao tabiin kojem je Allah, dž. š., oživio kobilu koja je već bila krepala?

Kako se zvao tabiin kojem je Allah, dž. š., oživio kobilu koja je već bila krepala? Budi dio hajra, podijeli…