Kako se zvao munafik koji se povukao, zajedno s još 300 munafika, iz redova muslimanske vojske?

Kako se zvao munafik koji se povukao, zajedno s još 300 munafika, iz redova muslimanske vojske opravdavajući se pričom da neće biti borbe s nevjernicima i suprotstavljajući se borbi izvan Medine govoreći: pokorili su se Allahovom Poslaniku kao mala djeca koja nemaju svog mišljenja i odbili moje zapovjedi? Budi dio hajra, podijeli…