Kako se zvao ashab koji je bio na čelu vojske, u bitci na Mu'ti, nakon pogibije Abdullaha ibn Revaha?

Na čelu muslimanske vojske u toj Bici je bio Zejd bin Haris, r.a. Nakon njegove pogibije, zamijenio ga je Džafer ibn Ebi Talib, r.a. Poslije njegove pogibije zamijenio ga je Abdullah ibn Revaha, r.a., koji je, također, poginuo. Kako se zvao ashab koji je bio na čelu vojske nakon pogibije trojice spomenutih vojskovođa koje je … Nastavi čitati Kako se zvao ashab koji je bio na čelu vojske, u bitci na Mu'ti, nakon pogibije Abdullaha ibn Revaha?