Kako se zove ashab koji je rekao “uspio sam, tako mi Gospodara Kabe!” kada su ga probili strijelom u leđa, a ona mu izišla kroz grudi?

Kako se zove ashab koji je rekao “uspio sam, tako mi Gospodara Kabe!” kada su ga probili strijelom u leđa, a ona mu izišla kroz grudi? Budi dio hajra, podijeli…