Kako se završila Bitka u Taifu?

Kako se završila Bitka u Taifu? Pošalji prijatelju, uradi hajr!