Kako se završila Bitka u Taifu?

Kako se završila Bitka u Taifu? Budi dio hajra, podijeli…