Kako se treba okretati prilikom učenja ezana?

Kakav je propis okretanja prilikom učenja ezana? Kako i na koji način se treba okrenuti desno i lijevo prilikom izgovaranja hajalel salah i hajalel felah? Budi dio hajra, podijeli…