Kako se staje prilikom učenja Kur'ana kada iznad riječi imaju tri tačke?

Kako se staje prilikom učenja Kur'ana kada iznad riječi imaju tri tačke? Pošalji prijatelju, uradi hajr!