Kako se sabira i obračunava Zekat?

Kako se sabira i obračunava Zekat? Da li muž i žena sastavljaju imetak da bi imali nisab? Budi dio hajra, podijeli…