Kako se računa Zekat na trgovačku robu, po nabavnoj ili prodajnoj cijeni?

Kako se računa Zekat na trgovačku robu, po nabavnoj ili po prodajnoj cijeni? Pošalji prijatelju, uradi hajr!