Kako se klanja istihara namaz?

Koliko rekata ima istihara-namaz, koja se dova uči tom prilikom? Pošalji prijatelju, uradi hajr!