Kako se dijele postupci u islamskom pravu?

Kako su podijeljeni postupci u islamskom – šerijatskom pravu? Budi dio hajra, podijeli…