Kako se dijele Kur'anske sure na osnovu njihove dužine?

Kako se dijele Kur'anske sure na osnovu njihove dužine? Budi dio hajra, podijeli…