Kako prepoznati novotariju?

Na koji način da prepoznamo novotariju?