Kako postupiti u slučaju kada neko uvede psa u kuću, koja nije naša, možemo li klanjati u prostoriji gdje je pas ležao i hodao?

Kako postupiti u slučaju kada neko uvede psa u kuću, koja nije naša, možemo li klanjati u prostoriji gdje je pas ležao i hodao? Budi dio hajra, podijeli…