Kako postupiti kada imam ustane na peti rekat?

Šta treba uraditi ako klanjamo za imamom pa on ustane na peti rekat? Budi dio hajra, podijeli…