Kako postupiti ako neko umre na brodu koji plovi na moru?

Kako postupiti ako neko umre na brodu koji plovi na moru? Budi dio hajra, podijeli…