Kako postupiti ako ne stignemo pručiti Fatihu do kraja a hodža ode na ruku?

Da li kada klanjamo za imamom koji na trećem/četvrtom rekatu uči brzo Fatihu moramo proučiti Fatihu do kraja pa ići na ruku, ili pratimo imama? Budi dio hajra, podijeli…