Kako postupiti ako imam izgubi abdest tokom namaza?

Kako postupiti ako imam izgubi abdest tokom namaza ili se sjeti da je džunub ili da nije uzeo abdest? Budi dio hajra, podijeli…