Kako i kada se obavlja tavaf oko Kabe?

Kako i kada se obavlja tavaf oko Kabe? Pošalji prijatelju, uradi hajr!