Kako i kada se obavlja tavaf oko Kabe?

Kako i kada se obavlja tavaf oko Kabe? Budi dio hajra, podijeli…