Kako da se osoba iskupi za nešto kad se zakune i prekrši tu zakletvu?

Kako da se osoba iskupi za nešto kad se zakune i prekrši tu zakletvu?