Kako da razumijemo koji hadisi su sahih a koji nisu u Buhariji?

Na koji način da znamo koji hadisi u Buharijinoj zbirci hadisa su sahih a koji nisu? Pošalji prijatelju, uradi hajr!